Skip to main content
Amalia Kewenter Chefsassistent MMK

Amalia Kewenter

Administratör

Om mig

Jag arbetar som Chefsassistent åt institutionens prefekt Anders Franco-Cereceda, samt som webbredaktör och registrator. I rollen som chefsassistent hanterar och samordnar jag ärenden till institutionens prefekt, vilket bland annat innefattar kallelser, intyg och underskrifter på ansökningar. Utöver det är jag registrator och diarieför prefektbeslut, etiska ansökningar, tillgodoräknanden med mera. Tillsammans med institutionens arkivarie ansvarar jag även för arkivet. Övriga arbetsuppgifter innefattar hantering av beställningar av olika slag, planering inför samt organisering av möten inklusive evemenag, skrivning av protokoll och andra löpande administrativa uppgifter.

I rollen som webbredaktör arbetar jag tillsammans med institutionens informatör med att uppdatera innehåll på institutionens webbsidor och sociala medier. Jag skriver även regelbundet för MMK:s hälsoblogg MMK Health Blog.

Loading bibliometrics...