Skip to main content
selfie.jpg

Amanda Cleeve

Forskarstuderande

Om mig

Jag är barnmorska och doktorand och min avhandling fokuserar på osäkra aborter och expanderandet av access till post abortvård i Uganda. Jag använder mig av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik. Under min master-utbildning i Global Hälsa gjorde jag fältarbete Laos och publicerade senare en artikel som handlar om aborter bland sexarbetare i Laos. I framtiden hoppas jag fortsätta arbeta med forskning inom global hälsa som syftar till att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Utbildning

RNM, MSc global Hälsa, Doktorand

Loading bibliometrics...