Skip to main content

Om mig

Jag är doktorand vid Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance Use and Social Environment (EPICSS) grupp. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på hälso- och sociala utfall bland barn och ungdomar av föräldrar med psykiska sjukdomar. Vi är intresserade av att se om barnen och ungdomarna kan ha ökad risk för somatiska sjukdomar (särskilt immunrelaterade sjukdomar), skador och placering i vårdhem. Projektet ingår i ett EU-forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och the University of Manchester.

Jag har också varit involverad i olika registerbaserade epidemiologiska studier, mestadels inom skadeepidemiologi. De flesta studierna hade gjorts inom trafikolyckor, bl.a. genom att identifiera läkemedel som riskfaktor för trafikolyckor och hur påverkas livskvaliteten efter trafikolyckorna.

Education

  • Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (2014-2016)
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)
Loading bibliometrics...