Om mig

Jag jobbar inom Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Forskningsbeskrivning

Mitt postdoktorala projekt fokuserar på ojämlikhet i hälsa, psykosociala och ergonomiska arbetsförhållanden, och utfallen som hälsorelaterade utfall och tidiga utträden från arbetsmarknaden.

Jag har tidigare arbetat med studier som undersöker förekomsten av barn och ungdomar vars föräldrar drabbas av psykisk ohälsa och potentiella hälso- och sociala utfall bland dessa barn.  Jag har också varit involverad i studier i som undersökte sambandet mellan psykiska och fysiska hälsoutfall, samt studier inom skadeepidemiologi, särskilt de som handlade om läkemedelsanvändning som riskfaktor och olika konsekvenser efter skadehändelse (t.ex. sjukfrånvaro och livskvalitet).

Pedagogiska meriter

  • Introductory course in SAS programming, doktorandkurs 3143, Karolinska Institutet

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet (2017-2022)
  • Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap-epidemiologi, Karolinska Institutet (2014-2016)
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse anslag (2020)
  • Karolinska Institutet Global Master's Scholarship (2014)