Om mig

Jag jobbar inom Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Forskningsbeskrivning

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger i sambandet mellan psykisk hälsa, fysisk hälsa och sociala förhållande. Med hjälp av både svenska nationella register och undersökningar har jag fokuserat på följande forskningsområde:

 1. Psykisk ohälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal samt socialarbetare
 2. Förväntad arbetslivslängd bland olika yrkesgrupper
 3. Psykisk ohälsa bland föräldrar och konsekvenserna för barns fysiska hälsa och sociala förhållande
 4. Psykiska sjukdomar som riskfaktorer för somatiska sjukdomar
 5. Läkemedel som riskfaktorer för trafikskador bland äldre
 6. Arbetsmarknadskonsekvenser efter trafikskador

Pedagogiska meriter

 • Introductory course in SAS programming, doktorandkurs 3143, Karolinska Institutet

 • Insamling och hantering av epidemiologiska data, masterskurs 4FH084, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

 • Vetenskapsteori, masterskurs course 4FH090, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Utbildning

 • Medicine doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet (2017-2022)
 • Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap-epidemiologi, Karolinska Institutet (2014-2016)
 • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)

Akademiska priser och utmärkelser

 • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse anslag (2020)
 • Karolinska Institutet Global Master's Scholarship (2014)