20170630_043906.jpg

Alicia Nevriana

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand vid Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance Use and Social Environment (EPICSS) grupp. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på hälso- och sociala utfall bland barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi är intresserade av att se om dessa barn skulle kunna ha ökad risk för fysiska sjukdomar (särskilt immunrelaterade sjukdomar), skador, och placering i vårdhem. Projektet ingår i ett EU-forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och the University of Manchester.

Jag är också intresserad av intersektionalitet mellan psykisk och fysisk hälsa och har bedrivit några studier inom skadeepidemiologi.

Pedagogiska meriter

  • Introductory course in SAS programming (2019)

Utbildning

  • Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (2014-2016)
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse anslag (2020)
  • Karolinska Institutet Global Master's Scholarship (2014)
Loading bibliometrics...