Om mig

Specialistsjukgymnast med doktorsexamen. Disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med avhandling: Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis. 

Har för närvarande en ALF finansierad forskningstjänst på 50%, Klinisk forskare med vårdutbildning, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Driver forskningsprojekt inom implementering av balansträning för äldre (www.hallbalansen.se) och ett projekt om digitalisering av lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

 

Forskningsbeskrivning

PUBLIKATIONER, se referenslista. 

Ytterligare publikationer: 

Publicerade artiklar:

Lindgren C, Ståhle A, Halvarsson A. Long-term effects of self-reported physical function and disability after participation in an individually adjusted and specific progressive balance training programme for older adults with fear of falling and tendency to fall. E-published January 2018.

Thorberg M, Ståhle A, Halvarsson A. An analysis of the ability to take a rapid step forward, concerns about falling and balance in a group of older people with osteoporosis – a cross sectional study. European Journal of physiotherapy. E-published september 2017.

Löfgren N, Halvarsson A, Ståhle A, Franzén E. Gait characteristics in older women with osteoporosis and fear of falling. European Journal of physiotherapy, 2013;15:139-145.

Inskickade artiklar:

Halén, Gripenberg, Dohrn, Skavberg Roaldsen, Halvarsson. A manageable and challenging fall prevention intervention with impact on society” - older women’s perspectives on participation in the StayBalanced training programme. Submitted to Physiotherapy Theroy and Practice.

Hamed, Skavberg Roaldsen, Halvarsson. “Fear of falling is a protection and danger” a qualitative study to conceptualize the phrase fear of falling in women with osteoporosis. Submitted to Osteoporosis International.

Sönnerfors P, Skavberg Roaldsen K, Wadell K, Ståhle A, Halvarsson A. A Cross sectional study on information technologies in persons with COPD in Sweden. Submitted to Journal of Medical Internet Research.

Pågående artiklar:

Dohrn I-M, Skavberg Roaldsen K, Halvarsson A. Challenges implementing an evidence based fall prevention program into physical therapy primary care in Sweden - a pilot sudy based on the “StayBalanced” training program. Planned to be submitted to Implementation Science.

Sellberg M, Elmberger A, Bolander Laksov K, Halvarsson A. A holistic pedagogical faculty development– success factors in clinical integrated learning. Planned to be submitted to Medical Teacher.

Sellberg M, Halvarsson A, Palmgren P, Nygren Bonnier M, Möller R. Exploring physiotherapy students’ experience of supervisors’ preparedness for student entry, supervision, and familiarity with learning objectives during clinical placements. Planned to be submitted to BMC Medical Education.

Bokkapitel:

Balansträning, i boken Osteoporos – frakturer och träning. Utgiven 2019. Redaktör Ingrid Bergström, Studentlitteratur.

Pedagogiska meriter

Pedagogiskakurser på universitetsnivå:

2015       Teaching and Learning in Higher Education (GHPD), KI.

2016       Web Course for supervisors for doctoral students at KI.

2016       Introductory Doctoral Supervision Course, KI

2016       “Från PEK till praktik” pedagogical leadership course with associate professor Klara Bolander Laksov. Development and implementation of a pedagogical tool in clinical practice. 4,5 Hp. 

Pedagogiskt uppdrag:

2015 – 2019: Adjungerad klinisk adjunkt, Karolinska Universitetssjukhuset och Fysioterapiprogrammet, KI. Utforma och leda klinisk undervisning, stötta kliniska handledare och studenter. Examinerar i olika former (seminarier, klinisk muntlig tentamen). 

2019 - pågående: Klinisk adjunkt, Karolinska Universitetssjukhuset och Fysioterapiprogrammet, KI. Utforma och leda klinisk undervisning, stötta kliniska handledare och studenter. Examinerar i olika former (seminarier, klinisk muntlig tentamen). 

Handledning: 

2012, huvudhandledare för 1 kandidatprojekt,

2013-2014, bi-handledare till 4 magisterprojekt.

2015-2017, huvudhandledare till 5 magisterprojekt

2018-  pågående, huvudhandledare till doktorand P Sönnerfors.

2018 – pågående, bihandledare till doktorand M Sellberg

Utbildning

2005, Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, Leg. sjukgymnast

2011, Masterexamen, Karolinska Institutet, Klinisk medicinsk vetenskap

2015, Doktorsexamen, Karolinska Institutet, Medicinsk vetenskap

2017, Specialistsjukgymnast, Äldres hälsa. 

Postdok-positioner: 

2015- 2016 Post dok, (40-50%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Agneta Ståhle. 

2017-2018 Post dod, 50%, “ALF postdok tjänst” Karolinska Universitetssjukhuset.

2016-2018  Post doc (20-40%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Helena Larsson

Akademiska priser och utmärkelser

2014 Nominerad till bästa posterpresentation vid ”Patientsäkerhetskonferensen” Stockholm, Sverige

2015 Utvald till bästa posterpresentation från Europa (WCPT Outstanding presentation award) vid World Confederation of Physiotherapy (WCPT) congress, Singapore 2015.

2017 Karolinapriset 2017 – Föredömlig utbildning-eller handledningsinsats. Lärarlaget Termin 3 Huddinge – Malin Sellberg, Alexandra Halvarsson och Charlotte Kaijser 

Loading bibliometrics...