Om mig

Läkarstudent och doktorand med brett intresse för hematologi och onkologi. Jag är specifikt intresserad av pediatrisk onkologi, ärftlig cancer och psyko-onkologi.

Forskningsbeskrivning

Våra forskningsprojekt fokuserar på medfödda TP53-mutationer (Li-Fraumeni syndrom/hTP53rc). Vårt mål är att driva patientnära forskning med hög klinisk relevans för att direkt kunna påverka och förbättra patienters diagnos och prognos.

Akademiska priser och utmärkelser

2022 - Tilldelades diplom för bästa examensarbete på KI för uppsatsen "Characterization of Heritable TP53-Related Cancer Syndromes in Sweden - A Retrospective Nationwide Study of Genotype-Phenotype Correlations".