Om mig

Läkarstudent och doktorand med brett intresse för hematologi och onkologi. Jag är specifikt intresserad av pediatrisk onkologi, ärftlig cancer och psyko-onkologi.

Forskningsbeskrivning

Våra forskningsprojekt fokuserar på medfödda TP53-mutationer (Li-Fraumeni syndrom/hTP53rc) och vi använder oss av olika typer av kombinerade register samt intervjubaserade-metoder. Vårt mål är att driva patientnära forskning med hög klinisk relevans för att direkt kunna påverka och förbättra patienters diagnos och prognos.