alex_2017.jpg

Alexander Darin Mattsson

Databassamordnare

Om mig

Alexander jobbar som databassamordnare inom en Nationell E-Infrastruktur för Åldrande Forskning (NEAR). NEAR koordinerar de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. Syftet med NEAR är att 1) underlätta och främja åldrande forskning i Sverige, 2) öka internationellt samarbete och utbyte samt att 3) förbättra forsknings kvaliteten och generaliserbarheten av forsknings resultat. Det slutgiltiga målet är att identifiera effektiva och genomförbara interventioner för att förbättra hälsan och vården för äldre personer. För mer information besök http://near-aging.se/Index.html

Forskningsbeskrivning

Alexanders skrev sin avhandling "Set for life? Socioeconomic conditions, occupational complexity, and later life health" (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46195) på Aging Research Center (ARC) i den socialgerontologiska sektorn, Karolinska Institutet & Stockholm University. Idag forskar Alexander på deltid och hans huvudsakliga intresseområden är ojömlikhet i hälsa bland äldre. Han är intresserad av livsloppsperspektivet och arbetsförhållande i relation till hälsa i hög ålder.

Utbildning

Ph.D. i Socialgerontologi, Karolinska Institutet

Masterexamen i Sociologi, Stockholms Univeristet