portrait

Alessandra Hedlund

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Överläkare, specialist i psykiatri, AT- och ST-studierektor vid Norra Stockholms Psykiatri. 

Ansvarig för moment 2, "Psykisk ohälsa och psykiatri" på kursen Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 2PV007.