alexandra1.jpg

Alexandra Halvarsson

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Specialistsjukgymnast med doktorsexamen. Disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med avhandling: Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis. 

Har förnärvarande en ALF finansierad forskningstjänst på 50%, Klinisk forskare med vårdutbildning, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Driver forskningsprojekt inom implementering av balansträning för äldre i primärvården och ett projekt om digitalisering av lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

 

Forskningsbeskrivning

PUBLIKATIONER, se referenslista. 

Ytterligare publikationer: 

Publicerade artiklar:

Lindgren C, Ståhle A, Halvarsson A. Long-term effects of self-reported physical function and disability after participation in an individually adjusted and specific progressive balance training programme for older adults with fear of falling and tendency to fall. E-published January 2018.

Thorberg M, Ståhle A, Halvarsson A. An analysis of the ability to take a rapid step forward, concerns about falling and balance in a group of older people with osteoporosis – a cross sectional study. European Journal of physiotherapy. E-published september 2017.

Löfgren N, Halvarsson A, Ståhle A, Franzén E. Gait characteristics in older women with osteoporosis and fear of falling. European Journal of physiotherapy, 2013;15:139-145.

Inskickade artiklar:

Skavberg Roaldsen K, Halvarsson A. Reliability of the Swedish Version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale Assessing Physiotherapist’s Attitudes to Implementation of Evidence-Based Practice. Submitted

Halvarsson A, Seth M, Tegern M, Broman L, Larsson H. Musculoskeletal complaints and injuries and perceived health among soldiers in Swedish Armed Forces -Prevalence and comparison between 2002 and 2012. Submitted. 

Halvarsson A, Dohrn I-M, Skavberg Roaldsen K, Nilsen P, Ståhle A. Stay Balanced: Implementation of Evidence-Based Fall Prevention Balance Training – Hybrid Type 3 Trial. Submitted.

Pågående artiklar:

Hamed, Skavberg Roaldsen, Halvarsson. Fear of falling is a jeopardizer and a safeguarder - conceptualization of the phrase fear of falling in women with osteoporosis, a qualitative study

Halen, Gripenberg, Dohrn, Skavberg Roaldsen, Halvarsson. Designing an intervention to trigger individual changes with an impact on society

Halvarsson, Dohrn, Nielsen, Skavberg Roaldsen. Evaluation of the implementation process of ”Stay Balanced” into physical therapy primary care setting- a pilot study.

Sellberg M, Skavberg Roaldsen K, Nygren Bonnier M, Halvarsson A. Feedback in a clinical context; inspiring in tailwind, a challenge in headwind

Sellberg M, Elmberger A, Bolander Laksov K, Halvarsson A. Clinical integrated learning in a pressured health care – a holistic approach for clinical supervision

Sönnerfors, Wadell, Dohrn, Nyberg, Runold, Halvarsson. Evidenced based training and contact with Physiotherapist using an eHealth concept in a home environment. A feasibility study in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and oxygen treatment.

Bokkapitel:

Balansträning, i boken Osteoporos – frakturer och träning. Utgiven 2019. Redaktör Ingrid Bergström, Studentlitteratur.

Pedagogiska meriter

Pedagogiskakurser på universitetsnivå: 2015       Teaching and Learning in Higher Education (GHPD), KI. 2016       Web Course for supervisors for doctoral students at KI.

2016       Introductory Doctoral Supervision Course, KI

2016       “Från PEK till praktik” pedagogical leadership course with associate                          professor Klara Bolander Laksov. Development and implementation of                  a pedagogical tool in clinical practice. 4,5 Hp. 

Pedagogiskt uppdrag:

2015 – pågående: Adjungerad klinisk adjunkt, Karolinksa Universitetssjukhuset och Fysioterapiprogrammet, KI. Utforma och leda klinisk undervisning, stötta kliniska handledare och studenter. Examinerar i olika former (seminarier, klinisk muntlig tentamen).  

Handledning: 

2012, huvudhandledare för 1 kandidatprojekt,

2013-2014, bi-handledare till 4 magisterprojekt.

2015-2017, huvudhandledare till 5 magisterprojekt 2018-  pågående huvudhandledare till doktorand P Sönnerfors. 2018 – pågående bihandledare till doktorand M Sellberg

Utbildning

2005, Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, Leg. sjukgymnast

2011, Masterexamen, Karolinska Institutet, Klinisk medicinsk vetenskap

2015, Doktorsexamen, Karolinska Institutet, Medicinsk vetenskap

2017, Specialistsjukgymnast, Äldres hälsa. 

Postdok-positioner: 

2015- 2016 Post dok, (40-50%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Agneta Ståhle. 

2017-2018 Post dod, 50%, “ALF postdok tjänst” Karolinska Universitetssjukhuset.

2016-2018  Post doc (20-40%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Helena Larsson

Akademiska priser och utmärkelser

2014 Nominerad till bästa posterpresentation vid ”Patientsäkerhetskonferensen” Stockholm, Sverige

2015 Utvald till bästa posterpresentation från Europa (WCPT Outstanding presentation award) vid World Confederation of Physiotherapy (WCPT) congress, Singapore 2015.

2017 Karolinapriset 2017 – Föredömlig utbildning-eller handledningsinsats. Lärarlaget Termin 3 Huddinge – Malin Sellberg, Alexandra Halvarsson och Charlotte Kaijser 

Loading bibliometrics...