Om mig

Agneta Nordenskjöld är professor i barnkirurgi vid Karolinska Institutet sedan 2008. Hennes forskning handlar om att på molekylär nivå försöka förstå varför medfödda missbildningar uppkommer. Framför allt fokuserar hon sin forskning på blåsexstrofi (barnet föds med öppen urinblåsa) och störd könsutveckling, så som hypospadi (missbildat urinrör hos pojkar) och oklar könstillhörighet vid födseln.