agneta_en_face_2.docx_.png

Agneta Karsten

Lektor/övertandläkare

Enhetschef för enheten för ortodonti. Docent, universitetslektor, övertandläkare. Ämnesansvarig i ortodonti för grundutbildning, specialistutbildning och forskning i ortodonti.

Om mig

Jag är docent, universitetslektor och enhetschef på enheten för ortodonti sedan 2017. Jag blev specialist i ortodonti 1990, disputerade 1995 och blev docent 2005. Jag har tidigare varit ansvarig för den käkortopediska verksamheten vid Stockholms Kraniofaciala Team sedan 1998 till och med 2021 då den käkortopediska vården gick över till region Stockholm. Jag var avdelningschef på ortodontiavdelningen 2012–2017. Institutionen för odontologi omorganiserades 2017. Jag var klinikchef på tandregleringskliniken vid universitetstandvården från 2017 –2021.

Enheten för ortodonti ligger på plan 8 inom institutionen för odontologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vid enheten för ortodonti arbetar jag  som kursansvarig i grundutbildning i ortodonti och käkortopedi för tandläkarstudenter, logopedstudenter och tidigare barnmorskestudenter. Jag är ämnesansvarig och ansvarar för  specialistutbildning i ortodonti, forskning och  forskarutbildning inom ämnesområdet ortodonti. Jag arbetar även kliniskt inom såväl ortodonti som käkortopedi.

Jag är eller har varit huvudhandledare för fem doktorander varav tre har disputerat. Jag är bihandledare för fyra doktorander varav tre har disputerat. Jag har även handlett ett antal masterarbeten och examensarbeten inom ortodonti/käkortopedi. 

Jag är ledamot av antagningsnämnden för forskarutbildning. Jag satt i Institutionen för odontologis ledningsgrupp  2012–2017. Jag har suttit i programnämnden för tandläkar- och tandhygienistutbildning. Jag var ordinarie ledamot inom etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet 2007–2019. Jag var företrädare för ortodonti vid Specialistrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting  2015–2019. Jag har deltagit i utarbetandet av Nationella Riktlinjer i ortodonti lett av Socialstyrelsen 2011 och 2021.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika frågeställningar kring uppkomst och behandlingsutfall av barn med medfödda läpp- käk och gomdefekter. Jag forskar multidisciplinärt tillsammans med plastikkirurger, logopeder, genetiker och käkkirurger.

Jag har sedan tjugo år arbetat multidisciplinärt i ett internationellt projekt – Scandcleft. Det är en longitudinell multicenterstudie för att studera långtidseffekten av utförd multidisciplinär behandling på 450 barn i tio olika multidisciplinära team.

 

Pedagogiska meriter

Jag är momentansvarig och examinator för termin 7 och 8 i ortodonti på tandläkarprogrammet. Jag är som verksamhetschef ansvarig för enhetens specialistutbildning i ortodonti. Vi har för närvarande tre svenska och 6 internationella tandläkare under specialistutbildning. Jag har varit extern examinator och sensor för specialistutbildningen i Oslo, Norge. Jag är 2021 invald  som styrelseledamot i NEBEOP (Network of Erasmus Based European Orthodontic Programs).

Utbildning

Jag genomförde min tandläkarutbildning på Karolinska Institutet. Jag gjorde min specialistutbildning i en internationell, programmerad postgraduate utbildning vid Universitetet i Bergen i Norge (1990), där jag även gjorde en Masterexamen (1990).  Jag har svensk legitimation som tandläkare och jag är svensk specialist i ortodonti. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 1995 och blev docent vid Karolinska Institutet 2005. 

Akademiska priser och utmärkelser

Jag var ordinarie ledamot i etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet 2007 – 2019. Jag sitter sedan 2019 i nomineringsförsamlingen vid Karolinska Institutet. Jag invaldes 2021 i NEBEOP som secretary elect.