Adrian Levitsky

Adrian Levitsky

Anknuten till Forskning

Om mig

Forskare i reumatologi och onkologi; Medicinsk specialist inom life science-branschen i industrin. Erfaren i kvantitativ forskning och utveckling/bedömning av användbara forskningsverktyg inom flera terapeutiska områden, inklusive kliniska prövningar och precisionsmedicin inom reumatologi och onkologi. En translationell kommunikatör med erfarenhet från flera internationella vetenskapliga kongresser.

Forskningsbeskrivning

Forskningen fokuserar på att förstå sjukdomsetiologin av systemisk lupus erythematosus (SLE), behandlingsparadigm och att förbättra patientutfall. Tidigare erfarenhet inom detta område inkluderade kartläggning av behandlingspraxis för att skapa en treat-to-target behandlingsparadigm för det mest optimala behandling av SLE.

 

Publikationer:

Citations: >950, h-index: 7