-

Adrian Elmi Terander

Anknuten till Forskning

Om mig

I am a senior consultant neurosurgeon at the department of Neurosurgery, Karolinska University Hospital. I have worked at Karolinska since 2003 and my main area of practice is spinal neurosurgery. 

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp utvecklar tekniker för att öka precisionen vid kirurgiska ingrepp och därmed minska patientskador, vårdtid och reopationer. Teknikerna möjliggör minimalinvasiv kirurgi, det vill säga operationer via små kirurgiska kanaler med minimerad sårstorlek, blodförlust och operationstid. För detta krävs att kirurgen opererar utan direkt insyn. Bibehållen precision uppnås genom tekniker som på andra sätt visualiserar operationsområdets anatomi. Därmed kan exempelvis ett kirurgiskt implantat placeras korrekt direkt vid första försöket. Vår forskning inriktas på: 1. Intraoperativ navigation, en teknik för att med hög precision guida kirurgiska instrument under en operation. Vi utvecklar en ny och unik teknik, baserad på augmented reality (AR), där röntgenbilder och realtids-video sammanfogas så att kirurgen kan ”se inuti patienten”. Vi har publicerat flera studier om tekniken vid spinal navigation och vidareutvecklar nu systemet för navigation i hjärna och vid titthålskirurgi (endoskopi) i hjärna och skallbas. 2. Vävnadsigenkänning, där ”smarta instrument” upplyser kirurgen om vilken vävnadstyp instrumentet befinner sig i eller är på väg emot. Vi använder diffuse reflectance spectroscopy (DRS) för spinalkirurgi, kirurgi på hjärntumörer samt interventionell behandling av blodproppar i hjärnans kärl.

Utöver ovanstående arbetar vi med ständig utvärdering och riskanalys av olika neurokirurgiska ingrepp, främst i kotpelaren och spinalkanalen där riskfaktorer för behov av revisionskirurgi samt prognostiska faktorer för patientselektion vid kirurgi studeras.

Pedagogiska meriter

I regularly take part in education of medical students at the SVK-course on Neurosurgery. 

Currently I am main supervisor for 4 and co-superviser for 2 PhD-students at KI.

Utbildning

 

Läkarexamen, Umeå Universitet, 1997

Legitimerad läkare, 2002

Specialistkompetens i neurokirurgi, 2009

 

DOKTORSEXAMEN

Medicine Doktorsexamen, Histologi med cellbiologi, Umeå Universitet, 2000

Avhandlingens titel: ”The Na+/K+ pump in pancreatic b-cells”  

Huvudhandledare: Professor Janove Sehlin

Bihandledare: Biträdande professor Lars-Åke Idahl