Adina Feldman photo by Emilie Selbourne

Adina Feldman

Samordnare

Jag är forskningssamordnare vid Research Support Office (RSO) och anknuten forskare vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS).

Om mig

Jag är biomedicinare och epidemiolog med bred erfarenhet från forskning inom bland annat neurodegenerativa sjukdomar och diabetes och ett speciellt intresse för registerbaserad forskning. Jag disputerade 2014 från institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet och var sedan postdoc 2014-2017 vid MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge. 

Jag var forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet 2017-2020 och arbetade då med forskningsfinansiering inom medicin och hälsa, registerbaserad forskning och nationell forskningsinfrastruktur. 

Sedan 2020 är jag forskningssamordnare vid Research Support Office (RSO) med uppdrag inom bland annat Karolinska Institutets partnerskap med Janssen Pharmaceutica NV och utveckling av stöd till samverkan med industripartners inom forskning.

Jag är anknuten forskare till enheten för Klinisk Geriatrik vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) och är engagerad i epidemiologisk forskning inom Alzheimers sjukdom. 

Sedan maj 2021 är jag även samordnare inom projektet Clinicum.

Loading bibliometrics...