Adina Feldman photo by Emilie Selbourne

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare

Jag är vetenskaplig sekreterare vid Kansliet för Forskning och Forskarutbildning och anknuten forskare vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS).

Om mig

Jag är biomedicinare och epidemiolog med bred erfarenhet från forskning inom bland annat neurodegenerativa sjukdomar och diabetes och ett speciellt intresse för registerbaserad forskning. Jag disputerade 2014 från institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet och var sedan postdoc 2014-2017 vid MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge. 

Jag var forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet 2017-2020 och arbetade då med forskningsfinansiering inom medicin och hälsa, registerbaserad forskning och nationell forskningsinfrastruktur. 

Sedan 2020 arbetar jag på Universitetsförvaltningen på Karolinska Institutet, i början som samordnare vid Research Support Office och för närvarande som vetenskaplig sekreterare vid Kansliet för Forskning och Forskarutbildning.

Jag är anknuten forskare till enheten för Klinisk Geriatrik vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) och är engagerad i epidemiologisk forskning inom Alzheimers sjukdom. 

Sedan maj 2021 är jag även samordnare inom projektet Clinicum.