Skip to main content
photo.jpg

Maral Adel Fahmideh

Postdoc

Om mig

Jag är en biolog och jag började mina doktorandstudier i cancergenetisk epidemiologi vid IMM 2013. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är cancergenetik och epigenetik.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling syftar till att identifiera genetisk polymorfism av betydelse för pediatrisk hjärntumörkänslighet och eventuell samverkan mellan gener och miljöfaktorer i utvecklingen av hjärntumörer hos barn samt genetiska prognostiska faktorer för barnhjärntumörer.

Education

MSc, Stockholm Universitet och Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2012

BSc, Tarbiat Moallem University of Tehran (Kharazmi Universitet), Tehran, Iran, 2006

Loading bibliometrics...