Adam Stenman

Adam Stenman

Anknuten till Forskning

Om mig

Postdoktor vid MMK (KI) / Onk-Pat (KI) samt specialistläkare i Kirurgi vid ME Bröst-, Endokrina Tumörer och Sarkom (KS).

Forskningsbeskrivning

Vår forskargrupp inom endokrinkirurgi vid institutionen för Molekylär Medicin och Kirugi är ett multidisciplinärt team som består av forskare, postdocs och PhD-studenter med klinisk affiliering som alla arbetar med endokrina tumörer. Vi bedriver helt och hållet translationell forskning, där problem som identifierats inom sjukvården ligger till grund för pre-klinisk forskning och utveckling med målet att resultaten ska kunna överföras till reell patientnytta - i vårt fall i form av förbättrade diagnostik-, prognostik- och behandlingsmetoder. Genom tätt samarbete mellan kirurgi, patologi, genetik och omik  försöker vi besvara kliniska frågeställningar med grundforskningbaserad teknologi.