Skip to main content

Om mig

Doktorand – Tammimies Lab, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Education

Masterexamen, Neurovetenskap – Department of Experimental Psychology och St Catherine's College, University of Oxford (2016 – 2017)

Kandidatexamen, Medicinsk bioteknik – Amity Institute of Biotechnology, Amity University Uttar Pradesh (2012 – 2016)

Akademiska priser och utmärkelser

Light Senior Stipendium – St Catherine's College, University of Oxford (2017)

Felix Stipendium – University of Oxford (2016)

Guldmedalj – Amity University Uttar Pradesh (2016)

Shree Baljit Shastri Pris – Amity University Uttar Pradesh (2016)

Loading bibliometrics...