Övergripande avtal

Här redovisas de mest frekvent använda avtalen, saknar du något avtal vänligen kontakta enheten för inköp och upphandling.

Du hittar avtalen i Avtalskatalogen.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Inköp och upphandlingsenheten.