Skip to main content

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Organisation: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Postadress: Alfred Nobels Allé 23 141 83 Huddinge, Sverige

Web page:

Groups

Ärnlöv
Nilsson
Socialt arbete

Employees

Bikash Dev Acharya Forskarstuderande
Petra Adebäck Forskarstuderande
Lars Agreus Anknuten
Farhad Alinaghizadeh Mollasaraie Anknuten
Akbar Alipour Anknuten
Mattias Athlin Forskarstuderande
Erika Berggren Anknuten
Gabriella Bernhoff Forskarstuderande
Bo Christer Bertilson Anknuten
Karin Björklund Forskarstuderande
Björn Bragée Forskarstuderande
Axel, Carl Carlsson Utbildningshandläggare
Lennart Carlsson Anknuten
Magnus Edner Anknuten
Karin Ekstrand Anknuten
Maria Eliasson Anknuten
Charlotta Elleby Forskarstuderande
Björn Eriksson L Forskarstuderande
Nora Espahbodi Utbildningsadministratör
Rita Fernholm Forskarstuderande
Maria Flink Adjunkt
Eva Flygare Wallén Anknuten
Ulla Forinder Anknuten
Magdalena Fresk Forskarstuderande
Astrid Grensman Forskarstuderande
Hanna Gunnarsson Anknuten
Catharina Gåfvels Anknuten
Jan Hasselström Anknuten
Charlotte Hedberg Anknuten
Kristin Hjörleifsdottir Steiner Anknuten
Charlotte Holmquist Forskarstuderande
Lill Hultman Forskarstuderande
Ingrid Hylander Anknuten
Anders Johansson Amanuens, tredje
Christina Kaijser Alin Forskarstuderande
Kimberly Kane Anknuten
Caroline Kappelin Forskarstuderande
Charlotte Leandersson Anknuten
Pille Lindkvist Anknuten
Gunnar Ljunggren Anknuten
Karin Lodin Anknuten
Kerstin Lodén Anknuten
Mira Lukenic Samordnare
Lena Lund Anknuten
Tina Lundberg Forskarstuderande
Hans Lundin Anknuten
Ann-Carine Lyckhagen Utbildningsadministratör
Monica Löfvander Anknuten
Sonja Modin Anknuten
Reza Mohammadi Anknuten
Anna Nager Anknuten
Gunnar Nilsson Professor/distriktsläkare
Marie Nilsson Anknuten
Åsa Niper Forskarstuderande
Lene Nordstrand Anknuten
Christoph Nowak Postdoc
Olle Nyrén Anknuten
Charlotte Louise Oja Forskarstuderande
Mariann Olsson Anknuten
Marian Papp Anknuten
Mia Pettersson Utbildningsadministratör
Gita Rajan Forskarstuderande
Jukka Ronkainen Anknuten
Alejandra Ruz Torres Utbildningsadministratör
Andreas Rydell Forskarstuderande
Nouha Saleh Stattin Anknuten
Helena Salminen Lektor/klinisk anställning
Hanna Sandelowsky Anknuten
Christina Sandlund Anknuten
Teresa Saraiva Leao Anknuten
Makoto Shimozawa Anknuten
Kerstin Sjögren Fugl-Meyer Professor, adjungerad
Ylva Skånér Anknuten
Lars-Erik Strender Anknuten
Sigrun Svanholm Anknuten
Jörgen Syk Anknuten
Robert Szulkin Anknuten
Marita Södergren Anknuten
Marina Taloyan Anknuten
Maria Tasola Anknuten
Holger Theobald Anknuten
Charlotte Therup Svedenlöf Forskarstuderande
Eva Toth-Pal Anknuten
Carrie Tran Forskarstuderande
Anna Ugarph Morawski Anknuten
Elin Uzunel Forskarstuderande
Federico Vancheri Anknuten
Jannike Vikan Forskarstuderande
Anna Vikström Anknuten
Caroline Wachtler Anknuten
Maria Wolf Anknuten
Per Wändell Professor/överläkare
Ramin Zarrinkoub Forskarstuderande
Sandra af Winklerfelt Hammarberg Forskarstuderande
Johan Ärnlöv Professor
Eva Öhman Forskarstuderande