Skip to main content

Arbetsmiljögrupp

Organisation: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Postadress: Administrationen, Tomtebodavägen 18a, Plan 5 171 77 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Arsalan Amir Skyddsombud
Agneta Gunnar Laboratorieassistent
Elin Johansson Ordförande
Mohsen Khademi Skyddsombud
Paula Lagerfors Skyddsombud
Katarina Lönnqvist Skyddsombud
Paula Mannström Skyddsombud
Anna Mattsson Skyddsombud
Göran Rosenqvist Skyddsombud
Ragnar Seton Skyddsombud
Vasco Sousa Skyddsombud
Johan Ulin Skyddsombud
Karin Wallin Blomberg Administrativ chef