OV.UTA.Oral diagnostik

Organisation: OV.Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Oral diagnostik, 171 77 Stockholm

Anställda

Conny Abrahamsson adjunkt
Anna Ahlberg klinisk handledare
Nurcan Akdeve tandsköterska
Larisa Akhonen tandsköterska
Behzad Bahrami Hessari klinisk handledare
Golnaz Barjandi klinisk handledare
Aysel Bayar tandsköterska
Elena Borsci klinisk handledare
Yvonne Cederlöf tandsköterska
Sussan Ghaneh tandsköterska
Sosena Gonfa administratör
Lena Haspel klinisk handledare
Mahsa Jacobson Chalak klinisk handledare
Peter Karlsson Anknuten till Undervisning/handledning
Jessica Olsson tandsköterska
Efthimia Panagiotidou klinisk handledare
Tara Rashid tandsköterska
Ulla Skoglund tandsköterska
Stavroula Stamouli klinisk handledare
Johanna Svedenlöf klinisk handledare
Jorge Tenorio klinisk handledare
Tatiana Tourova klinisk handledare