OV.Oral diagnostik

Organisation: OV Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Oral diagnostik, 171 77 Stockholm

Anställda

Conny Abrahamsson adjunkt
Anna Ahlberg klinisk handledare
Nurcan Akdeve tandsköterska
Larisa Akhonen tandsköterska
Matilda Alvin klinisk handledare
Behzad Bahrami Hessari klinisk handledare
Golnaz Barjandi klinisk handledare
Aysel Bayar tandsköterska
Elena Borsci klinisk handledare
Mattias Eriksson klinisk handledare
Sussan Ghaneh tandsköterska
Sosena Gonfa administratör
Lena Haspel klinisk handledare
Mahsa Jacobson Chalak klinisk handledare
Sofia Jofred klinisk handledare
Peter Karlsson Anknuten till Undervisning/handledning
Hasanein Muhsen klinisk handledare
Jessica Olsson tandsköterska
Efthimia Panagiotidou klinisk handledare
Tara Rashid tandsköterska
Christina Shokri Stenström klinisk handledare
Ulla Skoglund tandsköterska
Stavroula Stamouli klinisk handledare
Johanna Svedenlöf klinisk handledare
Faye Svensson tandsköterska
Jorge Tenorio klinisk handledare
Tatiana Tourova klinisk handledare