Skip to main content

Institutionsråd

Organisation: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Postadress: Administrationen, Tomtebodavägen 18a, Plan 5 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/ki/jsp/intra.jsp?d=43202&l=sv

Groups

Employees

Joakim Airaxin Ekonomiansvarig
Rune Brautaset Grundutbildningsansvarig
Pia Enebrink Avdelningschef
Lorena Fernandez De La Cruz Forskarassistent
Anna Fogdell Hahn Forskare
Christian Garheden IT-samordnare
Robert Harris Studierektor
Kerstin Hellgren Anknuten
Nitya Jayaram-Lindström Avdelningschef
Elin Johansson Personalansvarig
Stefan Löfgren Anknuten
Åsa Malmquist Sekreterare
Susanne Neumann Doktorand
Mats J Olsson Prefekt
Tony Pansell Lektor/optiker
Annika Pettersson Utbildningshandläggare
Eliane Piket Doktorand
Gullan Rydén Ekonomihandläggare
Janina Seubert Forskarassistent
Mikael Svensson Avdelningschef
Karin Wallin Blomberg Administrativ chef