OF.Ortodonti & pedodonti

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti & pedodonti, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Ortodonti & pedodonti.Ortodonti
OF.Ortodonti & pedodonti.Pedodonti

Anställda

Mahfuz Akhter Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Anderson Anknuten till Forskning
Monica Barr Agholme Anknuten till Forskning
Lena Boberg ST-tandläkare
Helena Brodin administratör
Ida Brännemo doktorand
Fernanda Cunha Soares Anknuten till Forskning
Göran Dahllöf Anknuten till Forskning
Kaja Eriksson Anknuten till Forskning
Carina Fei doktorand
Tove Hasselblad Anknuten till Forskning
Jan Huggare Professor Emeritus/Emerita
Fatemeh Jabbari Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Julihn Anknuten till Forskning
Ingrid Ring Anknuten till Forskning
Agneta Karsten lektor/övertandläkare
Therese Kvist biträdande lektor
Mathias Lemberger Anknuten till Forskning
Tulay Lindberg forskare
Barbro Malmgren Anknuten till Forskning
Thomas Modéer Anknuten till Undervisning/handledning
Marie Pegelow adjunkt
Gunilla Pousette Lundgren Anknuten till Forskning
Robert Schibbye doktorand
Eva Segelöv avdelningsadministratör
Ayumi Suzuki Anknuten till Forskning
Jari Taghavi Anknuten till Forskning
Georgios Tsilingaridis lektor
Malin Vesterbacka Doktorand