OF.Ortodonti & pedodonti

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti & pedodonti, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Ortodonti & pedodonti.Ortodonti
OF.Ortodonti & pedodonti.Pedodonti

Anställda

Maria Anderson Anknuten till Forskning
Monica Barr Agholme Anknuten till Forskning
Lena Boberg ST-tandläkare
Ida Brännemo doktorand
Fernanda Cunha Soares Anknuten till Forskning
Göran Dahllöf professor, senior
Kaja Eriksson Anknuten till Forskning
Carina Fei doktorand
Ulrica Fransson Annan grund
Margaret Grindefjord Anknuten till Forskning
Tove Hasselblad Anknuten till Forskning
Jan Huggare Professor Emeritus/Emerita
Fatemeh Jabbari Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Julihn Anknuten till Forskning
Ingrid Ring Anknuten till Forskning
Agneta Karsten lektor/övertandläkare
Therese Kvist adjunkt
Mathias Lemberger Doktorand
Tulay Lindberg forskare
Barbro Malmgren Anknuten till Forskning
Fanny Nilsson administratör
Marie Pegelow adjunkt
Gunilla Pousette Lundgren universitetsadjunkt
Robert Schibbye doktorand
Eva Segelöv avdelningsadministratör
Jari Taghavi Anknuten till Forskning
Georgios Tsilingaridis universitetslektor, bitr
Malin Vesterbacka Doktorand