OF.Oral diagnostik & rehabilitering

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik & rehabilitering, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Oral diagn & rehabilit.Oral diagn & kirurgi
OF.Oral diagn & rehabilit.Oral rehabilitering

Anställda

Raghdah Abduljabbar Anknuten till Forskning
Conny Abrahamsson adjunkt
Samaa Al Sayegh doktorand
Helena Arvidsson doktorand
Johan Asplund universitetsadjunkt
Golnaz Barjandi doktorand
Daniel Benchimol adjunkt/övertandläkare
Nikolaos Christidis lektor/övertandläkare
Jesper Dalum samordnare
Haleh Davanian adjunkt
Malin Ernberg professor/övertandläkare
Lars Fredriksson Anknuten till Forskning
Giorgio Gabarrini Anknuten till Forskning
Karin Garming-Legert adjunkt/övertandläkare
Nivetha Gavriilidou adjunkt
Anastasios Grigoriadis adjunkt/övertandläkare
Agneta Gundler adjunkt
Katie Healy doktorand
Britt Hedenberg-Magnusson lektor, adjungerad
Robert Heymann adjunkt
Markus Höglund
Reinhilde Jacobs forskare
Madeleine Jansson Pamenius lektor/övertandläkare
Carina Krüger Weiner Anknuten till Undervisning/handledning
Abhishek Kumar laboratorieansvarig
Angelika Ruth Ingrid Lantto Anknuten till Forskning
Ene Leipalu avdelningsadministratör
Sofia Louca adjunkt/övertandläkare
Bodil Lund lektor/övertandläkare
Knut Moldenes Anknuten till Undervisning/handledning
Elisabeth Morén doktorand
Aron Naimi-Akbar Anknuten till Forskning
Gunilla Sandborgh Englund professor
Pia Skott Anknuten till Forskning
Michal Jacek Sobkowiak postdoktor
Per Stjernfeldt Doktorand
Rachael Sugars adjunkt
Margaret Sällberg Chen lektor
Hirokazu Tanaka Anknuten till Forskning
Victor Tollemar doktorand
Nikolce Tudzarovski forskningssamordnare
Inger Wårdh lektor/övertandläkare