Skip to main content

Organisation:

Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik & rehabilitering, 171 77 Stockholm

Groups

OF.Oral diagn & rehabilit.Oral diagn & kirurgi
OF.Oral diagn & rehabilit.Oral rehabilitering

Employees

Raghdah Abduljabbar Anknuten till Forskning
Veronica De Flon Anknuten till Undervisning/handledning
Victor Tollemar-Wilmenius doktorand
Hajer Jasim doktorand
Golnaz Barjandi doktorand
Samaa Al Sayegh doktorand
Abhishek Kumar laboratorieansvarig
Michal Jacek Sobkowiak postdoktor
Angelika Lantto Anknuten till Forskning
Reinhilde Jacobs forskare
Reika Makita Annan grund
Aron Naimi-Akbar Anknuten till Forskning
Elisabeth Morén doktorand
Markus Höglund
Katie Healy doktorand
Jesper Dalum doktorand
Arne Olsson Annan grund
Per Stjernfeldt
Britt Hedenberg-Magnusson lektor, adjungerad
Inger Wårdh lektor/övertandläkare
Karin Garming-Legert adjunkt/övertandläkare
Victor Madariaga Rivera Anknuten till Forskning
Margaret Sällberg Chen lektor
Agneta Gundler adjunkt
Haleh Davanian adjunkt
Anastasios Grigoriadis adjunkt/övertandläkare
Nikolce Tudzarovski forskningssamordnare
Malin Ernberg professor/övertandläkare
Nikolaos Christidis lektor/övertandläkare
Xie Qi Shi lektor
Bodil Lund lektor/övertandläkare
Madeleine Jansson Pamenius lektor/övertandläkare
Daniel Benchimol adjunkt/övertandläkare
Rachael Sugars adjunkt
Gunilla Sandborgh Englund professor
Ene Leipalu avdelningsadministratör
Hirokazu Tanaka Postdoktorala studier