OF.Orala sjukdomar

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Orala sjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Orala sjukdomar.Kariologi & Endodonti
OF.Oral hälsa & Parodontologi

Anställda

Kai Bao forskningsspecialist
Georgios Belibasakis professor
Marie Borgeström Larsson klinisk handledare
Kåre Buhlin lektor/övertandläkare
Ender Efe Cerit Anknuten till Forskning
Patricia De Palma verksamhetschef
Per-Erik Engström Annan grund
Jonas Erdenborg universitetsadjunkt
Lars Gahnberg Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Gustafsson professor/övertandläkare
Franziska Hetrodt universitetsadjunkt
Jacob Holmer ST-tandläkare
Yuezhen Huang Extern stipendiat
Leif Jansson Anknuten till Undervisning/handledning
Annsofi Johannsen professor
Anton Jonsson Anknuten till Forskning
Lena Karlsson lektor
Björn Klinge Anknuten till Undervisning/handledning
Sebastian Malmqvist adjunkt
Daniel Manoil Anknuten till Forskning
Nikolaos Mattheos Anknuten till Forskning
Peggy Näsman adjunkt/övertandläkare
Sven Pettersson Professor Emeritus/Emerita
Sonja Rafat doktorand
Maria Roos administratör
Angelika Silbereisen universitetsadjunkt
Bengt Sjödin Annan grund
Timo Sorsa Anknuten till Forskning
Birgitta Söder Anknuten till Forskning
Tove Zander doktorand
Ulf Örtengren Anknuten till Undervisning/handledning