Skip to main content

Avdelningen för klinisk kemi

Organisation: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Postadress: Alfred Nobels Allé 8, Plan 8 141 52 Huddinge, Sverige

Web page:

Groups

Ingemar Björkhems grupp
Stefan Alexsons grupp
Paolo Parinis grupp
Anders Helanders grupp
Knut Steffensens grupp
Jenny Flygares grupp
Ulf Diczfalusys grupp

Employees

Osman Ahmed Forskarstuderande
Ulla Andersson Universitetsadjunkt
Niklas Bark Anknuten
Soheir Beshara Anknuten
Ingemar Björkhem Professor, senior
Germán Camejo Anknuten
Petra De Verdier Anknuten
Ulf Diczfalusy Anknuten
Gösta Eggertsen Professor emeritus
Jenny Flygare Forskare
Paolo Garagnani Anknuten
Laura Goobar Larsson Anknuten
Magnus Daniel Hansson Anknuten
Anders Helander Anknuten, Professor, adjungerad
Maura Heverin Universitetsadjunkt
Tomas Jakobsson Forskarassistent
Britta Landin Anknuten
Karin Littman Forskarstuderande
Doris Lund-Egloff Adjunkt
Anita Lövgren Sandblom Anknuten
Kristian Löwbeer Anknuten
Mirko Minniti Doktorand
Christine Nardini Anknuten
Maria Olin Biomedicinsk analytiker
Paolo Parini Professor/överläkare
Matteo Pedrelli Forskningssamordnare
Anna-Klara Rundlöf Universitetslektor
Johanna Rönnqvist Universitetsadjunkt, adj
Johan Saldeen Anknuten
Knut R. Steffensen Forskare
Uwe Tietge Professor
Veronika Tillander Adjunkt, Anknuten, Postdoc
Lise-Lotte Vedin Projektledare
Maria Watter Universitetslektor
Lisa Wiklund Universitetsadjunkt, adj