Skip to main content

OF.Oral diagnostik & rehablititet.Oral diagn & kirurgi

Organisation: OF.Oral diagnostik & rehabilitering

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Daniel Benchimol Adjunkt/övertandläkare
Jesper Dalum Samordnare
Haleh Davanian Adjunkt, Postdoc
Rogier Gaiser Postdoc
Karin Garming-Legert Adjunkt/bitr övertandläkare
Agneta Gundler Adjunkt
Katie Healy Doktorand
Robert Heymann Adjunkt
Reinhilde Jacobs Professor, gäst
Angelika Ruth Ingrid Lantto Anknuten
Duangjai Lexomboon Anknuten
Bodil Lund Lektor/övertandläkare
Randi Lynds Anknuten
Aron Naimi-Akbar Anknuten
Gunilla Sandborgh Englund Professor
Xie Qi Shi Lektor
Pia Skott Anknuten
Rachael Sugars Adjunkt
Margaret Sällberg Chen Lektor
Victor Tollemar-Wilmenius Doktorand, Klinisk handledare
Nikolce Tudzarovski Forskningssamordnare
Inger Wårdh Lektor