Skip to main content

OF.Ortodonti & pedodonti

Organisation: Institutionen för odontologi (DENTMED), OF

Postadress:

Web page:

Groups

OF.Ortodonti & pedodonti.Ortodonti
OF.Ortodonti & pedodonti.Pedodonti

Employees

Ibrahim Al Arfaj Anknuten
Zaina Al Qahtani Anknuten
Idil Alatli Burt Adjunkt
Azzah Owaymir A Alhazmi Anknuten
Mhanna Aljabab Anknuten
Maria Anderson Anknuten
My Blomqvist Anknuten
Ida Brännemo Doktorand
Fernanda Cunha Soares Anknuten, Postdoc
Göran Dahllöf Professor/övertandläkare
Emmanuelle Esclassan Anknuten
Margaret Grindefjord Anknuten
Tove Hasselblad Anknuten
Jan Huggare Professor/övertandläkare
Annika Julihn Anknuten
Agneta Karsten Lektor/övertandläkare
Therese Kvist Adjunkt
Barbro Malmgren Anknuten
Nina Monsef Johansson Doktorand
Fanny Nilsson Administratör
Konstantinos Parikakis Anknuten
Marie Pegelow Adjunkt
Gunilla Pousette Lundgren Universitetsadjunkt
Robert Schibbye Doktorand
Jari Taghavi Adjunkt
Georgios Tsilingaridis Universitetslektor, bitr