Skip to main content

OF.Oral diagnostik & rehabilitering

Organisation: Institutionen för odontologi (DENTMED), OF

Postadress:

Web page:

Groups

OF.Oral diagnostik & rehablititet.Oral diagn & kirurgi
OF.Oral diagn & rehabilit.Oral rehabilitering

Employees

Raghdah Abduljabbar Anknuten
Samaa Al Sayegh Doktorand
Per Alstergren Anknuten
Björn Appelgren Anknuten
Golnaz Barjandi Doktorand
Daniel Benchimol Adjunkt/övertandläkare
Nikolaos Christidis Lektor/övertandläkare
Jesper Dalum Samordnare
Haleh Davanian Adjunkt, Postdoc
Veronica De Flon Anknuten
Charlotte Erhardt Anknuten
Malin Ernberg Professor/övertandläkare
Rémi Esclassan Anknuten
Giorgio Gabarrini Anknuten
Rogier Gaiser Postdoc
Karin Garming-Legert Adjunkt/bitr övertandläkare
Anastasios Grigoriadis Adjunkt/övertandläkare
Agneta Gundler Adjunkt
Katie Healy Doktorand
Britt Hedenberg-Magnusson Lektor, adjungerad
Robert Heymann Adjunkt
Tobias Hoffman Anknuten
Reinhilde Jacobs Professor, gäst
Madeleine Jansson Pamenius Lektor/övertandläkare
Hajer Jasim Doktorand
Abhishek Kumar Postdoc
Angelika Ruth Ingrid Lantto Anknuten
Ene Leipalu Avdelningsadministratör
Duangjai Lexomboon Anknuten
Bodil Lund Lektor/övertandläkare
Randi Lynds Anknuten
Reika Makita Anknuten
Aron Naimi-Akbar Anknuten
Gunilla Sandborgh Englund Professor
Xie Qi Shi Lektor
Pia Skott Anknuten
Rachael Sugars Adjunkt
Peter Svensson Professor, gäst
Margaret Sällberg Chen Lektor
Victor Tollemar-Wilmenius Doktorand, Klinisk handledare
Nikolce Tudzarovski Forskningssamordnare
Inger Wårdh Lektor