Skip to main content

Wasserman

Organisation: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Britta Alin-Åkerman Anknuten
Niklas Andersson Anknuten
Johan Andreen Anknuten
Oliver Bartsch Projektledare
Bianca Blazevska Anknuten
Carin Bokedal Anknuten
Pietro Gambadauro Anknuten
Peter Griffiths Anknuten
Gergö Hadlaczky Anknuten
Sebastian Hökby Forskarstuderande
Anna Johansson Projektsamordnare
Beatrice Johansson Administratör
Linda Karlsson Projektsamordnare
Clare Levine Anknuten
Laila Lindahl Anknuten
Lena Mobrandt Anknuten
Inga-Lill Ramberg Anknuten
Vsevolod Rozanov Anknuten
Marcus Sokolowski Anknuten
Anne Stefenson Forskarstuderande
Danielle Stone Anknuten
Maria Sundvall Forskarstuderande
Janek Szklarzewicz Anknuten
Iva Tadic Anknuten
Wanda Throne-Holst Anknuten
David Titelman Anknuten
Eva Wasserman Anknuten
Michael Westerlund Anknuten