Skip to main content

Unit for Health Informatics Centre

Organisation: Division for Health Informatics Centre

Postadress:

Web page:

Groups

Medicinska Interaktioner

Employees

Gustav Alvfeldt Forskarstuderande
Maria Appelgren Utbildningsadministratör
Peter Bolin Forskarstuderande
Ebba Carbonnier Anknuten
Rong Chen Anknuten
Johan Eltes Forskarstuderande
Vasilis Hervatis Adjunkt, Forskarstuderande
Hans Hjelmqvist Anknuten
Mikael Huss Anknuten
Maria Hägglund Anknuten
Lovisa Jäderlund Hagstedt Forskarstuderande
Klas Karlgren Forskare
Charilaos Koufidis Forskarstuderande
Susanne Lundell Rudberg Forskarstuderande
Katri Manninen Anknuten
Janet Mattsson Anknuten
Sara Riggare Forskarstuderande, Forskningsassistent
Therese Scott Duncan Doktorand, Forskarstuderande
Nina Sellberg Anknuten
Charlotte Silén Lektor
Niclas Skyttberg Forskarstuderande
Linda Sonesson Anknuten
Natalia Stathakarou Projektsamordnare