Skip to main content

Forskargrupp M Wahren-Herlenius

Organisation: Avdelningen för reumatologi

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Aurélie Ambrosi Anknuten
Albin Björk Doktorand, Forskarstuderande
Hanna Brauner Anknuten
Alexander Espinosa Forskare
Malin Hedlund Anknuten
Hannes Hegmar Anknuten
Rita Ivanchenko Doktorand, Forskarstuderande
Marika Kvarnström Anknuten
Malena Loberg-Haarhaus Anknuten
Lauro Meneghel Anknuten
Johannes Mofors Doktorand, Forskarstuderande
William Nyberg Doktorand
Vijole Ottosson Laboratorieansvarig
Stina Salomonsson Anknuten
Amanda Skog Andreasson Anknuten
Quan Tang Anknuten
GudnyElla Thorlacius Doktorand, Forskarstuderande
Tilen Trselic Anknuten
Maria Undén-Morein Anknuten
Dagmar Vejsicka Anknuten
Marie Wahren-Herlenius Professor
Ronald van Vollenhoven Anknuten