Skip to main content

Betsholtz

Organisation: Integrated Cardio Metabolic Centre

Postadress:

Web page:

Groups

Raschperger
Vanlandewijck

Employees

Bora Baskaner Forskningsassistent, UF
Tove Berg Inköpshandläggare
Christer Betsholtz Anställd
Catharina Bäärnhielm Samordnare
Guillem Genové Senior lab manager
Sonja Gustafsson Anställd
Bing He Anställd
Liqun He Anknuten
Åsa Hedberg Intendent
Marie Jeansson Forskare
Xidan Li Bioinformatiker
Jianping Liu Anställd
Lars Muhl Anställd
Elisabeth Raschperger Senior lab manager
Ying Sun Bioinformatiker
Martin Uhrbom Doktorand
Michael Vanlandewijck Postdoc