Skip to main content

Sällsynta diagnoser

Organisation: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Britt Marie Anderlid Forskare
Benedicte Bang Doktorand
The-Hung Bui Anknuten
Jesper Eisfeldt Doktorand
Sofia Frisk Doktorand
Giedre Grigelioniene Docent
Anna Hammarsjö Anknuten
Erik Iwarsson Docent
Sintia Kolbjer Doktorand
Malin Kvarnung Anknuten
Tobias Laurell Forskare
Agne Lieden Forskare
Hillevi Lindelöf Anknuten
Anna Lindstrand Docent
Yunxia Lu Docent
Helena Malmgren Docent
Daniel Nilsson Forskare
Magnus Nordenskjöld Professor, senior
Ann Nordgren Professor, adjungerad
Ida Nordgren Forskningsassistent
Emeli Pontén Doktorand
Ellika Sahlin Anknuten
Jakob Schuy Forskningsassistent
Mansoureh Shahsavani Postdoc
Elisabeth Syk Lundberg Professor, adjungerad
Fulya Taylan Forskarassistent
Bianca Tesi Anknuten
Håkan Thonberg Anknuten
Marcus Van Der Poll Forskningsassistent, UF
Raquel Vaz Postdoc
Liselotte Vesterlund Anknuten, Forskar-AT
Alexandra Wachtmeister Forskningsassistent
Charlotte Willfors Postdoc
Josephine Wincent Anknuten