Skip to main content

Genome biology

Organisation: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2

Postadress:

Web page:

Groups

Oscar Fernandez-Capetillos grupp
Jiri Barteks grupp
Oscar Fernandez-Capetillos grupp

Employees

Jiri Bartek Professor, kallad
Jirina Bartkova Forskare
Andrea Björkman Postdoc
Jordi Carreras Puigvert Forskarassistent, Projektledare
Alba Corman Doktorand
Jaime Andrés Espinoza Ruiz Postdoc
Johana Fernandez Martinez Laboratorietekniker
Oscar Fernandez-Capetillo Professor
Catherine Hansel Postdoc
Maria Häggblad Forskningsingenjör
Daniela Hühn Postdoc
Dimitris Kanellis Postdoc
Bennie Lemmens Postdoc
Xuexin Li Forskarstuderande
Louise Lidemalm Laboratorietekniker
Mikael Lindström Forskare
Per Moberg Avdelningschef
Ann-Sofie Nilsson Biomedicinsk analytiker
Bartlomiej Porebski Anknuten
Asimina Zisi Doktorand