Skip to main content

Socialmedicin

Organisation: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Postadress: 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/phs

Groups

Forskargrupp Burström
Forskargrupp Magnusson
Forskargrupp Schäfer Elinder

Employees

Viktor Ahlqvist Anknuten
Tazeen Ali Postdoc
Susanne Andermo Postdoc
Madelene Barboza Doktorand, Forskarstuderande
Daniel Berglind Anknuten
Cecilia Boldemann Anknuten
Helen Bould Anknuten
Bo Burström Professor/överläkare
Megan Doheny Doktorand, Forskarstuderande
Nora Döring Doktorand
David Ebbevi Anknuten
Muslima Ejaz Forskarstuderande
Patricia Eustachio Colombo Doktorand, Forskarstuderande
Peeter Fredlund Anknuten
Sara Fritzell Anknuten
Bo Haglund Anknuten
Lisa Harber-Aschan Postdoc
Helen Hedlund Anknuten
Hein Heuvelman Anknuten
Selma Idring Anknuten
Asha Jama Forskarstuderande
Karin Kjellenberg Forskningsassistent, UF
Asli Kulane Universitetslektor
Anton Lager Anknuten
Ann Liljas Postdoc
Lene Lindberg Universitetslektor, adj
Michael Lundberg Statistiker
Knut Lönnroth Professor/överläkare
Cecilia Magnusson Professor, adjungerad
Mahnoush Malek Doktorand
Matteo Marrazzo Praktikant
Anneli Marttila Anknuten
Lungile Mbata Forskarstuderande
Ashley McAllister Postdoc
Marianna Moberg Doktorand, Forskarstuderande
Maki Morinaga Doktorand, Forskarstuderande
Åsa Norman Postdoc
Gisela Nyberg Forskningssamordnare
Lotta Nylén Anknuten
Nicola Orsini Forskare
Emma Patterson Anknuten
Sofie Possmark Doktorand, Forskarstuderande
Dheeraj Rai Anknuten
Liselotte Schäfer Elinder Professor, adjungerad
Dominika Seblova Anknuten
Fanny Sellberg Doktorand, Forskarstuderande
Isidora Stark Forskarstuderande
Emelie Thern Anknuten
Kirsi Tiitinen Mekhail Forskarstuderande
Per Tynelius Anknuten
Matheus Emmanuel Van Tol Amaral Guerra Forskarstuderande
Michael Wells Postdoc
Regina Winzer Forskarstuderande
Diego Yacaman Mendez Forskarstuderande
Xingwu Zhou Anknuten