Skip to main content

Thoraxkirurgi

Organisation: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniavägen 23, Tema Hjärta Och Kärl, C12:28 171 76 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/mmk/thoraxkirurgi-0

Groups

Employees

Anders Ahlsson Docent
Mamdoh Al-Ameri Forskare
Fredrik Bredin Anknuten, Forskare
Emelie Carlestål Doktorand
Matthias Corbascio Docent
Magnus Dalén Anknuten
Anders Franco-Cereceda Professor/överläkare
Natalie Glaser Forskare
Carl Granath Doktorand
Karl-Henrik Grinnemo Docent
Anna Grönlund Doktorand
Susanne Hylander Forskningssköterska
Torbjörn Ivert Forskare
Veronica Jackson Postdoc
Harshita Jois Anknuten
Janica Kallonen Doktorand
Mikael Kastengren Doktorand
Camilla Krizhanovskii Forskare
Mark Larsson Doktorand
Louise Lindblom Administratör
Marie Löfling Forskningssamordnare
Stelia Ntika Doktorand
Kim Olesen Doktorand
Christian Olsson Docent
Michael Persson Doktorand
Erik Sachs Doktorand
Ulrik Sartipy Professor, adjungerad
Peter Svenarud Docent