Skip to main content

Jardemark, Kent - Translationell farmakologi

Organisation: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Postadress: Solna Vägen 9, C5 171 65 Solna, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Alexandra Andersson Forskningsassistent, UF
Joseph Bruton Forskare
Kent Jardemark Forskargruppsledare
Felicia Jennysdotter Olofsgård Anknuten
Oscar Jungholm Doktorand, Forskarstuderande
Monica Marcus Senior lab manager
Jessica Olofsson Anknuten
Owe Orwar Forskare
Göran Ronquist Anknuten
William Stafford Anknuten
Holger Wigström Anknuten