Skip to main content

Integrated Cardio Metabolic Centre

Organisation: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

Postadress:

Web page: http://ki.se/en/medh/integrated-cardio-metabolic-centre-icmc

Groups

Aouadi
Betsholtz
Björkegren
Chien
Hansson
Knöll
Riedel
Sandberg
Spalding

Employees

Myriam Aouadi Forskare
Bora Baskaner Inköpshandläggare
Tove Berg Inköpshandläggare
Christer Betsholtz Anställd
Johan Björkegren Anställd
Anna Bogstedt Anknuten
Byambajav Buyandelger Forskarassistent
Catharina Bäärnhielm Samordnare
Ping Chen Anställd
Kenneth Chien Professor/verksamhetschef
Indira Chivukula Postdoc
Susanna Eketjäll Anknuten
Zaher Elbeck Laboratorietekniker
Kylie Foo Postdoc
Oscar Franzén Anställd
Guillem Genové Anställd
Raffaella Giugliano Anställd
Marcela González Postdoc
Sonja Gustafsson Anställd
Payam Haftbaradaran Esfahani Doktorand, Forskarstuderande
Emil Hansson Forskarassistent
Bing He Anställd
Åsa Hedberg Intendent
Bakhtiar Hossain Postdoc
Marie Jeansson Forskare
Ralph Knoell Professor, adjungerad
Marion Korach-Andre Anställd
Stefanos Leptidis Postdoc
Laura Levi Anställd
Xidan Li Bioinformatiker
Jianping Liu Anställd
Giuseppe Mocci Postdoc
Aldo Moggio Postdoc
Mimmi Mononen Anställd
Lars Muhl Anställd
Giorgia Palano Doktorand, Forskarstuderande
Mirjana Poljakovic Anknuten
Elisabeth Raschperger Senior lab manager
Eduarde Rohner Anställd
Makoto Sahara Forskarassistent
Christina Savva Anställd
Humam Siga Anställd
Helena Silva Cascales Anställd
Jesper Sohlmér Laboratorieassistent
Daniela Spaeter Anknuten
Kirsty Spalding Anställd
André Sulen Postdoc
Husain Ahammad Talukdar Anställd
Michael Vanlandewijck Postdoc
Connie Xu Laboratorietekniker