Skip to main content

Urologi

Organisation: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Postadress: D1:01 171 76 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/mmk/urologi

Groups

Employees

Christofer Adding Anknuten
Olof Akre Professor, adjungerad
Markus Aly Postdoc
Johan Björklund Doktorand
Stefan Carlsson Docent
Justin Collins Anknuten
Linda Dey Anknuten
Ingrid Ehren Anknuten
Magdalena Gongora Anknuten
Anna Hagman Doktorand
Katarina Hallén Anknuten
Magnus Hellström Anknuten
Fredrik Jansson Doktorand
Fredrik Jäderling Postdoc
Oscar Laurin Doktorand
Patrick Masaba Doktorand
Axel Möller Doktorand
Tommy Nyberg Statistiker
Ninni Petersen Chefssekreterare
Lotta Renström Anknuten
Christine Reus Doktorand
Rodolfo Sanchez Anknuten
Prasanna Sooriakumaran Anknuten
Kalle Svennersten Anknuten
TomasThiel Doktorand
Stavros Tyritzis Anknuten
Per Henrik Vincent Anknuten
Daniela Volz Anknuten
N Peter Wiklund Professor/överläkare