Skip to main content

Neurogenetik

Organisation: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Postadress:

Web page: http://ki.se/mmk/neurogenetik

Groups

Employees

Malin Alvehus Forskningsingenjör
Lena Backlund Anknuten
Dan Edwall Anknuten
Paschalis Efstathopoulos Postdoc
Annika Eriksson Senior lab manager
Katarina Gell Forskningsingenjör
Xiang Jiao Anknuten
Björn Johansson Anknuten
Linghua Kong Doktorand
Parvin Kumar Anknuten
Catharina Lavebratt Forskare
Annika Lindblom Professor, senior
Wen Liu Postdoc
Olle Ljungqvist Professor
Fredrik Lonnqvist Professor
Vincent Millischer Doktorand
Ida Nilsson Forskarassistent
Marie Nyman Anknuten
Martin Schalling Professor
Elin Skott Doktorand
Miranda Stiernborg Teknisk assistent
Jessada Thutkawkorapin Doktorand
Homero Vallada Professor
Carlos Villaescusa Anknuten
Yabin Wei Anknuten
Chen Xinxia Anknuten
Liu Yang Doktorand
Urban Ösby Docent