Skip to main content

Tillväxt & metabolism

Organisation: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Postadress:

Web page: http://ki.se/mmk/tillvaxt-och-metabolism

Groups

Employees

Michael Alvarsson Docent
Ishrath Ansurudeen Anknuten
John Axelsson Anknuten
Christina Bark Docent
Ileana Botusan Forskare
Kerstin Brismar Professor emerita, Professor, senior
Jan Calissendorff Anknuten
Sergiu-Bogdan Catrina Universitetslektor, Överläkare
Gustav Dallner Anknuten
Marie Degerblad Anknuten, Forskare
Sofie Eliasson Doktorand
Henrik Falhammar Docent
Jacob Grünler Forskare
Muhammad Irfan Doktorand
Anette Landström Laboratorieassistent
Sampath Narayanan Doktorand
Camilla Olofsson Doktorand
Ylva Pernow Anknuten
Maria Petersson Universitetslektor, adj
Neda Rajamand Ekberg Forskare
Fredrik Sahlander Doktorand
Maria Sääf Forskare
Anastasia Trouva Doktorand
Panagiotis Tsaklis Anknuten
Georgios Tsatsaris Doktorand
Cristina Volpe Anknuten
Cheng Xu Doktorand
Xiao-Wei Zheng Senior lab manager