Skip to main content

Forskargrupp O Stephansson

Organisation: Avdelningen för klinisk epidemiologi

Postadress: Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Maria (Mia) Ahlberg Anknuten
Maria Altman Anknuten
Arzu Arat Forskarstuderande
Malin Bergström Anknuten
Jenny Bolk Anknuten
Sophia Brismar Wendel Anknuten
Hanna Carr Doktorand
Ruoqing Chen Postdoc
Sven Cnattingius Professor, senior
Malin Edqvist Anknuten
Anna-Karin Elisabeth Edstedt Bonamy Anknuten
Charlotte Elvander Anknuten
Michaela Granfors Anknuten
Kyle Hart Anknuten
Anders Hjern Professor/överläkare
Kari Johansson Forskarassistent
Stefan Johansson Anknuten
Fatine Khammari Nyström Forskarstuderande
Charlotte Lindblad Wollmann Forskarstuderande
Can Liu Postdoc
Louise Lundborg Forskarstuderande
Ängla Mantel Anknuten
Ayoub Mitha Anknuten
Giulia Muraca Anknuten
Martina Persson Anknuten
Neda Razaz Postdoc
Katarina Remaeus Doktorand, Forskarstuderande
Nathalie Roos Projektledare
Marija Simic Anknuten
Olof Stephansson Forskare
Anna-Karin Wikström Anknuten
Huiling Xu Forskningsassistent, UF
Katarina Åberg Postdoc
Anne Örtqvist Anknuten