Skip to main content

Organisation:

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Dillner, 171 77 Stockholm

Employees

Zurab Bzhalava doktorand
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Hanna Kann doktorand
Helena Faust Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Hortlund systemutvecklare
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Sara Arroyo Muhr postdoktor
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Jiangrong Wang postdoktor
Helena Andersson forskningsadministratör
Joakim Dillner professor/sjukhuskemist
Karin Sundström projektsamordnare
Emilie Hultin forskningssamordnare
Ulla Rudsander projektledare
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Suyesh Amatya systemutvecklare
Roxana Merino Martinez projektledare