H5.Patologi.Dillner

Organisation: H5.Patologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Dillner, 171 77 Stockholm

Anställda

Suyesh Amatya systemutvecklare
Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr forskningssamordnare
Joakim Dillner professor/sjukhuskemist
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Maria Hortlund systemutvecklare
Emilie Hultin forskningssamordnare
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen forskare
Roxana Merino Martinez projektledare
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Ulla Rudsander projektledare
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Karin Sundström projektsamordnare
Agustin Ure Anknuten till Forskning
Emel Yilmaz Anknuten till Forskning