Skip to main content

H5.Patologi.Dillner

Organisation: H5.Patologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Dillner, 171 77 Stockholm

Anställda

Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr postdoktor
Zurab Bzhalava doktorand
Joakim Dillner professor/sjukhuskemist
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Maria Hortlund systemutvecklare
Emilie Hultin forskningssamordnare
Hanna Kann doktorand
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen forskare
Roxana Merino Martinez projektledare
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Ulla Rudsander projektledare
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Karin Sundström projektsamordnare