H5.Patologi.Dillner

Organisation: H5.Patologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Dillner, 171 77 Stockholm

Anställda

Suyesh Amatya Extern konsult/Inhyrd personal
Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr forskningssamordnare
Piotr Bala Anknuten till Forskning
Joakim Dillner professor/FoU-chef
Jim Dowling Anknuten till Forskning
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Ainhoa Garcia Serrano Anknuten till Forskning
Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Penelope Gray Anknuten till Forskning
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Emilie Hultin forskningssamordnare
Arasp Keighobad Anknuten till Forskning
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen Anknuten till Forskning
Roxana Merino Martinez projektledare
Dhananjay Mukhedkar Anknuten till Forskning
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Mònica Ortega Llobet biomedicinsk analytiker
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Ulla Rudsander projektledare
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Agustin Ure bioinformatiker
Emel Yilmaz Anknuten till Forskning