H2.BioNut.Aaltonen

Organisation: H2.BioNut

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 BioNut Aaltonen, 171 77 Stockholm

Anställda

Lauri Aaltonen senior forskare
Åsa Kolterud forskningssamordnare