H2.BioNut.Sherwood

Organisation: H2.BioNut

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 BioNut Sherwood, 171 77 Stockholm

Anställda

Hamid Darban forskningsingenjör
Sofia Haglund bioinformatiker
Pär Lundin Annan grund
Sidra Manzoor forskningsingenjör
Salvatore Nania forskningsingenjör
Mattias Oskarsson forskningsingenjör
Magdalena Rydén forskningsingenjör
Ellen Sherwood Anknuten till Forskning
Lina Sylwan samordnare
Yan Zhou Tran forskningsingenjör
Chuan Wang bioinformatiker
Liqun Yao forskningsingenjör
Helena Zajac forskningsingenjör