H2.Institutionsgemensamt

Organisation: H2 Biovetenskaper och näringslära

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 Institutionsgemensamt, 171 77 Stockholm

Grupper

H2.Instgem.Institutionsgemensamt

Anställda

Jan Bergman Annan grund
Solveig Bergman Annan grund
Olov Bygren Annan grund
Piero Carninci Annan grund
Maria Forsner Anknuten till Forskning
Hui Gao forskare
Henrik Garoff Annan grund
Lennart Hammarström professor
Rudolf Ladenstein Annan grund
Jette Lengefeld Annan grund
Joseph Rafter Annan grund
Birgitta Strandvik Anknuten till Forskning
Alena Stsiapanava forskare