H2.Institutionsgemensamt

Organisation: H2 Biovetenskaper och näringslära

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 Institutionsgemensamt, 171 77 Stockholm

Grupper

H2.Instgem.Institutionsgemensamt

Anställda

Olov Bygren Annan grund
André Fisahn Anknuten till Forskning
Hui Gao forskare
Lennart Hammarström professor
Rudolf Ladenstein Annan grund
Yuri Nakagawa forskningsspecialist
Sam Okret Professor Emeritus/Emerita
Toyonori Sakata forskningsspecialist
Birgitta Strandvik Anknuten till Forskning
Alena Stsiapanava forskare
Peter Zaphiropoulos Anknuten till Forskning