H2.BioNut.Gerling

Organisation: H2.BioNut

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 BioNut Gerling, 171 77 Stockholm

Grupper

H2.BioNut.Gerling.Blaas

Anställda

Leander Blaas forskarassistent
Arash Chitsazan Anknuten till Forskning
Andrea del Valle Postdoktorala studier
Pablo Fernandez Pernas postdoktor
Marco Gerling forskare
Natalie Geyer Annan grund
Yousra Hamidi forskningsassistent
Sara Harrizi forskningsassistent
Iva Sutevski forskningsassistent
Sara Söderqvist doktorand
Rune Toftgård professor