H2.Administration

Organisation: H2 Biovetenskaper och näringslära

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

H2.Administration.Ekonomi
H2.Administration.IT
H2.Administration.Neo

Anställda

Henrik Ahlandsberg ekonomicontroller
Monica Ahlberg utbildningshandläggare
Sara Bruce utbildningsadministratör
Patricia Degnell ekonomichef
Karin Gåse HR-partner
Anders Lindholm IT-tekniker
Erik Lundgren forskningsingenjör
Eva Nordlander HR-partner
Håkan Ottosson senior lab manager
Linda Strand inköpshandläggare
Thomas Tinglöv administrativ chef