H2.Administration

Organisation: H2 Biovetenskaper och näringslära

Postadress: H2 Biovetenskaper och näringslära, H2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

H2.Administration.Ekonomi
H2.Administration.IT
H2.Administration.Neo

Anställda

Henrik Ahlandsberg ekonomicontroller
Monica Ahlberg utbildningshandläggare
Ludvig Ando Mantovaara Extern konsult/Inhyrd personal
Sara Bruce utbildningsadministratör
Alex Cicek ekonomicontroller
Karin Gåse HR-partner
Elin Leandersson ekonomicontroller
Anders Lindholm IT-tekniker
Erik Lundgren forskningsingenjör
Eva Nordlander HR-partner
Håkan Ottosson senior lab manager
Linda Strand inköpshandläggare
Thomas Tinglöv administrativ chef