Skip to main content

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omvårdnad 1, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Ardelius adjunkt
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Rebecca Bager adjunkt, adjungerad
Vanja Berggren lektor
Veronica Berggren adjunkt, adjungerad
Anita Berlin Anknuten till Forskning
Catrin Björvell Anknuten till Forskning
Lena Engqvist Boman adjunkt
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Sandro Campana adjunkt
Mats Christiansen adjunkt
Kenneth Conway adjunkt, adjungerad
Gunnar Criver AV-tekniker
Eva Dahlkvist adjunkt, adjungerad
Susanne Dufva
Selina Eriksson utbildningsadministratör
Kethy Forssell Ehrlich adjunkt
Anne Friman adjunkt
Charlotta Gartéus adjunkt, adjungerad
Annica Geisewall adjunkt, adjungerad
Silje Gustafsson Anknuten till Forskning
Nina Gårevik adjunkt
Mathilde Hedlund Lindberg lektor
Riitta Hoffrén-Larsson adjunkt
Anette Jansson adjunkt, adjungerad
Christina Johnsson lektor
Tara Kader adjunkt, adjungerad
David Kirsch adjunkt, adjungerad
Hanne Konradsen Anknuten till Forskning
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Edward Kumakech Anknuten till Forskning
Mattias Landelius utbildningsadministratör
Gunilla Lilja adjunkt
Marianne Lindh adjunkt
Veronica Lundberg adjunkt
Karin Mattsson adjunkt
Monir Mazaheri
Cecilia Moberg adjunkt
Linn Nilsson adjunkt, adjungerad
Agneta Nilsson adjunkt
Anette Norman adjunkt, adjungerad
Helen Olt adjunkt
Rebecca Popenoe adjunkt
Albertine Ranheim adjunkt
Lise-Lott Rydström adjunkt
Mats Samuelsson lektor
Susanna Sandelius adjunkt
Per-Olof Sandman Anknuten till Forskning
Linda Schöldberg utbildningsadministratör
Annika Skytt adjunkt
Ewa Stenwall lektor
Eva Sundborg adjunkt
Anna-Liisa Suvanto adjunkt
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Carina Söderman adjunkt
Hana Taha Anknuten till Forskning
Azar Tavallali adjunkt
Anna Carin Wahlberg lektor
Marianne Wallnerström adjunkt, adjungerad
Jeanette Westman lektor, biträdande
Ulla Viitala utbildningsadministratör
Tina Winell Toivonen adjunkt, adjungerad
Marie-Charlotte Wretlind utbildningsadministratör
Gunnel Wärn-Hede adjunkt
Regina Yakub Extern konsult/Inhyrd personal
Camilla Öberg utbildningsadministratör
Agneta Öhlén adjunkt