H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omvårdnad 1, 171 77 Stockholm

Anställda

Rebecca Bager adjunkt, adjungerad
Anita Berlin Anknuten till Forskning
Catrin Björvell Anknuten till Forskning
Lena Engqvist Boman adjunkt
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Sandro Campana adjunkt
Kenneth Conway adjunkt, adjungerad
Gunnar Criver AV-tekniker
Oili Dahl Anknuten till Undervisning/handledning
Maigun Edhborg Anknuten till Undervisning/handledning
Johanna Evengård Anknuten till Undervisning/handledning
Kethy Forssell Ehrlich adjunkt
Johanna Fredenstedt adjunkt, adjungerad
Anne Friman adjunkt
Johan Fröding adjunkt, adjungerad
Maria Gallego Mattsson Anknuten till Undervisning/handledning
Charlotta Gartéus adjunkt, adjungerad
Annica Geisewall adjunkt, adjungerad
Silje Gustafsson Anknuten till Forskning
Nina Gårevik adjunkt
Omar Hawajri adjunkt
Anette Jansson adjunkt, adjungerad
Christina Johnsson lektor
Tara Kader Anknuten till Undervisning/handledning
Caroline Key adjunkt
Edward Kumakech Anknuten till Forskning
Marie-Louise Kågström adjunkt, adjungerad
Gunilla Lilja adjunkt
Kerstin Lindgren adjunkt, adjungerad
Marianne Lindh adjunkt
Veronica Lundberg adjunkt
Karin Mattsson adjunkt
Cecilia Moberg adjunkt
Agneta Nilsson adjunkt
Malin Olsson Anknuten till Undervisning/handledning
Åsa Olsson adjunkt, adjungerad
Helen Olt adjunkt
Frida Ostonen-Peelen adjunkt, adjungerad
Rebecca Popenoe adjunkt
Albertine Ranheim adjunkt
Lise-Lott Rydström adjunkt
Mats Samuelsson lektor
Emma Sandberg adjunkt, adjungerad
Susanna Sandelius adjunkt
Annika Skytt adjunkt
Ewa Stenwall lektor
Fanny Ståhl adjunkt, adjungerad
Eva Sundborg adjunkt
Anna-Liisa Suvanto adjunkt
Carina Söderman adjunkt
Azar Tavallali adjunkt
Anna Carin Wahlberg lektor
Eva Waldheim adjunkt, adjungerad
Ingrid Wenström Lund adjunkt, adjungerad
Gunnel Wärn-Hede adjunkt
Roza Zamirian adjunkt, adjungerad
Agneta Öhlén adjunkt