Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omvårdnad 1, 171 77 Stockholm

Employees

Carina Söderman adjunkt
Riitta Hoffrén-Larsson adjunkt
Lise-Lott Rydström adjunkt
Sandro Campana adjunkt
Helen Olt
Catrin Björvell Anknuten till Forskning
Azar Tavallali
Hanne Konradsen Anknuten till Forskning
Mats Christiansen adjunkt
Albertine Ranheim adjunkt
Rebecca Popenoe adjunkt
Marianne Lindh adjunkt
Anna Malmborg utbildningsadministratör
Linn Hasselblad adjunkt, adjungerad
Anna-Liisa Suvanto adjunkt
Anna Carin Wahlberg lektor
Per-Olof Sandman Anknuten till Forskning
Mathilde Hedlund Lindberg lektor
Ewa Stenwall lektor
Nina Gårevik adjunkt
Veronica Lundberg adjunkt
Agneta Öhlén adjunkt
Gunilla Lilja adjunkt
Gunnel Wärn-Hede adjunkt
Vanja Berggren lektor
Annika Skytt adjunkt
Karin Bergkvist Anknuten till Forskning
Mats Samuelsson lektor
Marie-Charlotte Wretlind
Rebecca Bager adjunkt, adjungerad
Susanne Dufva
Maigun Edhborg
Anette Norman adjunkt, adjungerad
Christina Johnsson lektor
Åsa Olsson adjunkt, adjungerad
Birgitta Niva adjunkt, adjungerad
Veronica Berggren adjunkt, adjungerad
Charlotta Gartéus adjunkt, adjungerad
Annica Geisewall adjunkt, adjungerad
Eva Dahlkvist adjunkt, adjungerad
Camilla Öberg Extern konsult/Inhyrd personal
Ulla Viitala utbildningsadministratör
Selina Eriksson utbildningsadministratör
Anette Jansson adjunkt, adjungerad
Marianne Wallnerström adjunkt, adjungerad
Cecilia Moberg adjunkt
Kethy Forssell Ehrlich adjunkt
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Tina Winell Toivonen adjunkt, adjungerad
David Kirsch adjunkt, adjungerad
Mattias Landelius utbildningsadministratör
Edward Kumakech Anknuten till Forskning
Anita Berlin Anknuten till Forskning
Jeanette Westman lektor, biträdande
Maria Ardelius adjunkt
Eva Sundborg adjunkt
Lilian Pohlkamp adjunkt
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Silje Gustafsson Anknuten till Forskning
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Karin Mattsson adjunkt
Susanna Sandelius adjunkt
Lena Boman adjunkt
Gunnar Criver AV-tekniker
Linn Nilsson adjunkt, adjungerad